Z2022148

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: KEKO TRADING spol. s r.o.
 • IČO: 17311454
 • Adresa:Pasienková 2E, 82106 Bratislava
 • Celková suma:12 588,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z2022148
 • Predmet: Sklenené misky, misky do termoboxov
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť