Z202211943

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z202211943
 • Predmet: Žiarovky, žiarivky .
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť