Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Vypracovanie CP na maliarské a natieračské práce na I.internej klinike, -2B, Nemocnice akad.L.Dérera Zákazka s nízkou hodnotou 25.08.2020 20.08.2020
Vypracovanie CP na maliarske a natieračské práce na Neurochirurgickej klinike 6A poschodie, operačné sály č.1 a č.2 v Nemocnici akad.L.Dérera Zákazka s nízkou hodnotou 25.08.2020 20.08.2020
Vypracovanie CP na výmenu nefunkčných parných armatúr vo VS ČIOV a pavilóne E. Zákazka s nízkou hodnotou 20.08.2020 17.08.2020
Vypracovanie CP na výmenu HEPA filtrov a kapsových filtrov, dezinfekciu filtračných komôr a likvidáciu filtrov Zákazka s nízkou hodnotou 24.08.2020 17.08.2020
oprava univerzálneho tela vŕtacieho systému zn. Aesculap Zákazka s nízkou hodnotou 14.08.2020 14.08.2020
oprava konvexnej sondy C251 k USG prístroju Arietta V70 Zákazka s nízkou hodnotou 13.08.2020 13.08.2020
oprava optiky zn. K. STORZ 8880.543 Zákazka s nízkou hodnotou 13.08.2020 13.08.2020
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti Zákazka s nízkou hodnotou 13.08.2020 11.08.2020
oprava prístroja - defibrilátor XD 110 zn. PRIMEDIC Zákazka s nízkou hodnotou 12.08.2020 10.08.2020
oprava jangových klieští zn. Olympus v počte 2ks Zákazka s nízkou hodnotou 13.08.2020 07.08.2020
oprava endoskopických prístrojov - Albaranov mostík a biopt. klieští Zákazka s nízkou hodnotou 13.08.2020 07.08.2020
oprava celotelový ultrazvukový prístroj s 4 D zobrazením0L3K/WR Zákazka s nízkou hodnotou 10.08.2020 06.08.2020
Oprava zdroja UPS pre oddelenie KAIM II Zákazka s nízkou hodnotou 11.08.2020 06.08.2020
oprava analyzátora Easy Lyte Zákazka s nízkou hodnotou 05.08.2020 05.08.2020
oprava komponentu k vŕtaciemu systému Synthes - násadec na pílku Zákazka s nízkou hodnotou 06.08.2020 04.08.2020
oprava anesteziologického prístroja AVANCE S/5 Zákazka s nízkou hodnotou 04.08.2020 04.08.2020
Výmena kanalizačného systému v skladoch potravín , budova Kuchyne Zákazka s nízkou hodnotou 31.07.2020 28.07.2020
oprava prístroja - Somatom Sensation 16 Zákazka s nízkou hodnotou 03.08.2020 27.07.2020
oprava prístroja - Somatom Sensation 16 Zákazka s nízkou hodnotou 31.01.2020 27.07.2020
BTK - Injektor kontrastných látok CT Ulrich Motion Zákazka s nízkou hodnotou 30.07.2020 23.07.2020
Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a nalepenie PVC pre Centrálne prijímacie oddelenie Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5 Zákazka s nízkou hodnotou 24.07.2020 21.07.2020
Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie pravidelnej odbornej ročnej prehliadky medicinálnych plynov podľa Vyhl.č.508/209 §8 odsek 10 Zákazka s nízkou hodnotou 24.07.2020 21.07.2020
BTK 4 ks anesteziologických prístrojov Perseus A 5000 zn. Dräger Zákazka s nízkou hodnotou 17.07.2020 17.07.2020
oprava oscilačnej pílky Acculan Aesculap GA 673 SN:1667 Zákazka s nízkou hodnotou 17.07.2020 17.07.2020
oprava oscilačnej pílky Acculan Aesculap GA 673 SN:1667 Zákazka s nízkou hodnotou 17.07.2020 17.07.2020
oprava - fexibilný ureterorenoskop URF-Pý Zákazka s nízkou hodnotou 17.07.2020 16.07.2020
Zabezpečenie skúšok dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa zákona č. 87/2018 Z.z. v počte 17 ks na RTG prístroje Zákazka s nízkou hodnotou 15.07.2020 13.07.2020
Elektroinštalačné práce, napojenie mobilných kontajnerov v Nemocnici Ružinov v počte 2 ks /príjazdová cesta a pred hl. vchod do Nemocnice lôžková časť/dodanie a montáž elektreoinštalácie el.prívodu k jednotlivým kontajnerom vrátane realizácie všetkých súv Zákazka s nízkou hodnotou 16.07.2020 13.07.2020
oprava - centrálny monitor EC 401 EKONA Zákazka s nízkou hodnotou 13.07.2020 10.07.2020
oprava - operačný stôl OPX Mobilis RC 40L/G Schmitz Zákazka s nízkou hodnotou 10.07.2020 07.07.2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »