Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
vyhodnotenie termoluminiscenčných dozimetrov v počte 285 ks Zákazka s nízkou hodnotou 11.11.2019 05.11.2019
vyhodnotenie termoluminiscenčných dozimetrov v počte 315 ks Zákazka s nízkou hodnotou 11.11.2019 05.11.2019
oprava prístroja - parný sterilizátor HS6613AR-2 zn. Getinge č. 2 Zákazka s nízkou hodnotou 05.11.2019 05.11.2019
BTK prístrojov Statív BETA + oprava elektrických zásuviek Zákazka s nízkou hodnotou 05.11.2019 05.11.2019
pravidelná prehliadka Somatom Definition AS, výr.č. 65864 Zákazka s nízkou hodnotou 05.11.2019 04.11.2019
oprava prístroja - NIM Responce 3.0 monitoring Interace Medtronic (nefunkčný, nedáva odpoveď) Zákazka s nízkou hodnotou 31.10.2019 30.10.2019
oprava prístroja -RTG Siremobil Compact L zn. Siemenns Zákazka s nízkou hodnotou 04.11.2019 29.10.2019
oprava prístroja -RTG Siremobil Compact L zn. Siemenns Zákazka s nízkou hodnotou 04.11.2019 29.10.2019
Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. zariadení podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z., STN 331500 a STN 3320000-6-2007 v UNB, Nemocnici ak.L.Dérera na klinikách a oddeleniach v budove KIGM podľa priloženej prílohy. Zákazka s nízkou hodnotou 05.11.2019 29.10.2019
Servisná prehliadka,jesenný servis a údržba chladiacich zariadení Clivet,Carrier,Airwell,Artel,Aermec vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 31.10.2019 28.10.2019
oprava operačného mikroskopu OPMI Visu 210 zn. ZEISS Zákazka s nízkou hodnotou 29.10.2019 28.10.2019
oprava prístroja - RTG panoramatický STRATO Zákazka s nízkou hodnotou 28.10.2019 24.10.2019
Školenie tlakové nádoby stabilné Zákazka s nízkou hodnotou 28.10.2019 23.10.2019
Dodanie a montáž audiovrátnika na oddelenie RDG vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 25.10.2019 22.10.2019
Servisná prehliadka, jesenný servis a údržba chladiacich zariadení Clivet, Carrier, Airwell,Artel, Aermec, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 25.10.2019 22.10.2019
oprava operačnej lampy Hanaulus 3000 - výmena transparentných krytov šošoviek operačných svietidiel Zákazka s nízkou hodnotou 22.10.2019 22.10.2019
Oprava prístroja - modul E-sCAIO anestsézy Aspire APHR00272 Zákazka s nízkou hodnotou 22.10.2019 22.10.2019
BTK monitory Ohmeda v počte 19 ks Zákazka s nízkou hodnotou 22.10.2019 22.10.2019
oprava prístrojov: 2 x parný sterilizátor zn. Getinge Zákazka s nízkou hodnotou 22.10.2019 22.10.2019
oprava prístroja - stôl zákrokový transportný STX zn. SCHMITZ Zákazka s nízkou hodnotou 18.10.2019 18.10.2019
oprava prístroja - operačný stôl OPX zn. SCHMITZ (chyba U16) Zákazka s nízkou hodnotou 18.10.2019 18.10.2019
oprava Prístroja Pentax EPK - 1000 (výmena žiarovky) Zákazka s nízkou hodnotou 18.10.2019 18.10.2019
oprava prístroja RTG pojazdný VMX GE - nefunkčný fixácia rame RTG lampy (para rameno) Zákazka s nízkou hodnotou 21.10.2019 17.10.2019
BTK - 3 ks defibrilátorov Cardioserv Responder 2000, Zákazka s nízkou hodnotou 17.10.2019 17.10.2019
Odstránenie úniku vody z nádrže na chladiacu vodu pre kompresory v kompresorovej stanici, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet. Zákazka s nízkou hodnotou 18.10.2019 15.10.2019
oprava operačného stala Blanco SATURN GS opotrebovaný a mechanicky poškodený adaptér Zákazka s nízkou hodnotou 14.10.2019 10.10.2019
oprava prístroja - parný sterilizátor Getinge model HS6613AR-2 Zákazka s nízkou hodnotou 14.10.2019 09.10.2019
Vypracovanie cenovej ponuky na Rekonštrukciu vstupu na parkoviská osadením automatických závor v UNB, Nemocnici akad.L.Dérera Zákazka s nízkou hodnotou 10.10.2019 07.10.2019
Vypracovanie cenovej pouky na "Rekonštrukciu časati rozvodov ÚK spojenej s výmenou čerpadiel a armatúr v UNB, Nemocnici akad.L.Dérera Zákazka s nízkou hodnotou 10.10.2019 07.10.2019
Vyhodnotenie osobných dozimetrov v zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii, v zmysle zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a v zmysle Vyhlášky MZ SR č.99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany v počte 294 ks Zákazka s nízkou hodnotou 04.10.2019 02.10.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »