Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
oprava výmenou komponentu - háčik k harmonickému ultrazvukovému skalpelu Sonosurg Olympus Zákazka s nízkou hodnotou 12.04.2019 12.04.2019
oprava prístroja Micro Shaver FMS Tornado DePuy (svojvoľne prepína funkcie frézovania) Zákazka s nízkou hodnotou 12.04.2019 12.04.2019
oprava systému STELLARIS PC , v.č. SPC00535 (nestály tlak v prístroji) Zákazka s nízkou hodnotou 12.04.2019 12.04.2019
oprava - perfusory a injektomaty zn. Braun v počte 38 ks Zákazka s nízkou hodnotou 12.04.2019 12.04.2019
oprava prístroja - USG Mylab25 Zákazka s nízkou hodnotou 12.04.2019 12.04.2019
oprava prístroja - sonda HPT 7-4transezofagiel. PHILIPS ATL (prasknutý sklenený valec na dezinfekciu) Zákazka s nízkou hodnotou 12.04.2019 12.04.2019
Servisná prehliadka, jarný servis a údržba chladiacich zariadení Clivet,Carrier,Airwell, AERMEC vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 12.04.2019 09.04.2019
oprava - vyvolávací automat Agfa Classic E.O.S (nefunkčná sada valcov vo vývojke,) Zákazka s nízkou hodnotou 12.04.2019 09.04.2019
jarný servis chlad. zariadení Zákazka s nízkou hodnotou 11.04.2019 09.04.2019
Technický deň CT Somatom Definition AS Plus Siemens Zákazka s nízkou hodnotou 07.04.2019 04.04.2019
oprava CT SOMATOM Definition AS Plus zn. Simens Zákazka s nízkou hodnotou 03.04.2019 03.04.2019
oprava perfusor Space 2ks, Compact 1ks Zákazka s nízkou hodnotou 07.04.2019 03.04.2019
oprava kamerovej hlavy Olympus OTV-S7-PRO-HD-105, výr.č. 7800388 (výpadok obrazu) Zákazka s nízkou hodnotou 02.04.2019 02.04.2019
oprava zdroj svetla 175 zn. K. Storz(výmena lampy) Zákazka s nízkou hodnotou 07.04.2019 02.04.2019
oprava prístroja - perforátor kranioton driver ADO3, 1000RPM Midas Rex Legend (nefunguje) Zákazka s nízkou hodnotou 03.04.2019 01.04.2019
oprava prístroja - Motor Medtronic EM100-A k vŕtaciemu systému Midas Rex (motor sa po zapnutí prehrieva) Zákazka s nízkou hodnotou 03.04.2019 01.04.2019
oprava CT SOMATOM (nefunkčný Control BOX) havária Zákazka s nízkou hodnotou 28.03.2019 28.03.2019
oprava RTG SIREMOBIL COMPACT s C ramenom zn Siemens Zákazka s nízkou hodnotou 28.03.2019 28.03.2019
oprava optiky ku cytoskopu 8654.433 R.Wolf a 8650.435 Zákazka s nízkou hodnotou 28.03.2019 28.03.2019
servis prístroja SAHARA III Basic Zákazka s nízkou hodnotou 28.03.2019 28.03.2019
Nemocnica Ružinov Zákazka s nízkou hodnotou 27.03.2019 27.03.2019
oprava nefunkčnej operačnej lampy Marlux KLS H5 plus Zákazka s nízkou hodnotou 22.03.2019 22.03.2019
oprava 18 ks chirurgický statív Hanauport BETA DUO MAQUET Zákazka s nízkou hodnotou 22.03.2019 22.03.2019
oprava ventilátora na pľúcnu ventiláciu NPB 840 zn. Puritan Bennet (výmena EQV, nedá sa nakalibrovať) Zákazka s nízkou hodnotou 22.03.2019 22.03.2019
oprava videobronchoskopu EB 19-J1OU (perforovaný vnútorný kanál) Zákazka s nízkou hodnotou 21.03.2019 21.03.2019
Odstránenie závad zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení - bleskozvody vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 22.03.2019 19.03.2019
odstránenie závad-bleskozvody Zákazka s nízkou hodnotou 22.03.2019 19.03.2019
odstránenie havárie na rozvode vody, na trase od budovy Kuchyne po budovu Popálenín a patológie -silný únik vody,vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet,vonkajší rozvod - havária Zákazka s nízkou hodnotou 19.03.2019 18.03.2019
oprava parn=ého sterilizátora Getinge, model HS6613AR-2 Zákazka s nízkou hodnotou 14.03.2019 14.03.2019
oprava optiky 8650.415 Zákazka s nízkou hodnotou 13.02.2019 13.03.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 »