Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Rekonštrukcia RTG sály v UNB nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 20.07.2017 06.07.2017
Osadenie nového teplovodného kotla v UNB Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 14.07.2017 06.07.2017
Kamerová hlavica OTV-S7Proh-hd-12E Zákazka s nízkou hodnotou 06.07.2017 04.07.2017
oprava Panoview 70 - 4 mm R.Wolf Zákazka s nízkou hodnotou 07.07.2017 04.07.2017
oprava pracovnej časti 8657.204 k resektoru 24CH RWolf Zákazka s nízkou hodnotou 07.07.2017 04.07.2017
oprava fibrooptického laryngoskopu R.Wolf Zákazka s nízkou hodnotou 07.07.2017 04.07.2017
oprava LSK kamery HDTV H-3Z STORZ - havária Zákazka s nízkou hodnotou 06.07.2017 04.07.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku, výmenu a nastavenie frekvenčného meniča a motora pre VzT zariadenie Menerga pre Nemocnicu akad.L.Dérera, Kliniku anestéziológie a geografickej medicíny, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 07.07.2017 03.07.2017
Chladiace zariadenie Zákazka s nízkou hodnotou 06.07.2017 03.07.2017
Veľkoobjemová chladnička Zákazka s nízkou hodnotou 06.07.2017 03.07.2017
Sonda VFX13-5 ACUSON Antares Premium Edition Zákazka s nízkou hodnotou 06.07.2017 03.07.2017
oprava 2ks násadcov k vŕtaciemu systému MIDAS REX Zákazka s nízkou hodnotou 06.07.2017 03.07.2017
oprava motora EM 100-A k vŕtaciemu systému MIDAS REX Zákazka s nízkou hodnotou 06.07.2017 03.07.2017
BTK 2ks artroskopickej veže ASP s príslušenstvom Zákazka s nízkou hodnotou 06.07.2017 03.07.2017
Shaver TORNADO mikro REF.283512 Zákazka s nízkou hodnotou 30.06.2017 27.06.2017
HP 600GB Zákazka s nízkou hodnotou 29.06.2017 26.06.2017
Prieskum trhu - konštrukčné riešenie upravy chladenia Zákazka s nízkou hodnotou 29.06.2017 26.06.2017
oprava násadca GB771R Aesculap Zákazka s nízkou hodnotou 28.06.2017 26.06.2017
oprava vzduchového dermatomu ZIMMER Zákazka s nízkou hodnotou 28.06.2017 26.06.2017
Oprava dorozumievacieho zariadenia sestra pacient Zákazka s nízkou hodnotou 29.06.2017 23.06.2017
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do centrálneho velínu /CRS / v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 28.06.2017 22.06.2017
Rekonštrukcia výťahuv centrálnej šatni v UNB Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 6 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 30.06.2017 22.06.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok pre zabudované technológie v Podtlakovej jednotke v Nemocnici akad.L.Dérera, Limbová 5, budova KIGM . Zákazka s nízkou hodnotou 27.06.2017 22.06.2017
oprava násadca Legend AF02R výmenou Zákazka s nízkou hodnotou 27.06.2017 22.06.2017
oprava - VISANTE OCT 1000 ZEISS Zákazka s nízkou hodnotou 25.06.2017 22.06.2017
Prieskum trhu - D+M filtre VZT zariadení - OCS, tkanivová banka Zákazka s nízkou hodnotou 23.06.2017 21.06.2017
oprava RTG C- rameno BRIVO Zákazka s nízkou hodnotou 24.06.2017 21.06.2017
oprava Nystagmografu GN OTOMETRICS Zákazka s nízkou hodnotou 24.06.2017 21.06.2017
Oprava odovzdávacích staníc tepla / OST / v objekte A - OST č.4 a v objekte B- OST č. 5 v nem. sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 27.06.2017 20.06.2017
oprava optiky 70° R.Wolf Zákazka s nízkou hodnotou 23.06.2017 20.06.2017
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »