Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž detektorov plynu a CO v ovzduší v priestore kotolne v Nemocnici akad.L.Dérera. Zákazka s nízkou hodnotou 18.08.2017 07.08.2017
Výmena okien za plastové 12 ks na ORL v bloku B/5.podl. strana C v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 11.08.2017 04.08.2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie potrubných rozvodov ÚK na prepojenie centrálnej plynovej kotolne ( pav.H ) s objektom pav.CLM (poliklinika ) v areáli ŠGN PB . Zákazka s nízkou hodnotou 08.09.2017 04.08.2017
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky s chladiacim výkonom 2,5kW do zákrokovne ORL v nemocnici sv. Cyrila a Metoda , Antolská 11, 851 07 Bratislava, blok B/5. podl. str.C Zákazka s nízkou hodnotou 08.08.2017 03.08.2017
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - kúpelne pre imobilných pacientov v nemocnici sv. Cyrila a Metoda , Antolská 11, 85107 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 11.08.2017 03.08.2017
oprava handpiece M4 Medtronic Zákazka s nízkou hodnotou 06.08.2017 03.08.2017
Dodávka amontáž klimatizačnej jednotky s chladiacim výkonom 5kW do výdajne liekov v lekárni nemocnice sv. Cyrila a Metoda , Antolská 11, 851 07 Bratislava, blok F/poliklinika Zákazka s nízkou hodnotou 04.08.2017 01.08.2017
Dodávka a montáž vonkajších oceľových mreží do ústavnej lekárne v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 85107 Bratislava, blok F/poliklinika Zákazka s nízkou hodnotou 08.08.2017 01.08.2017
Dodávka a montáž plastových okien v ústavnej lekárni v nemocnici sv. Cyrila a Metoda , Antolská 11, 85107 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 08.08.2017 01.08.2017
Rozšírenie bezpečnostného systému SATEL / EZS / v ústavnej lekárni nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava v bloku F/poliklinika Zákazka s nízkou hodnotou 04.08.2017 01.08.2017
oprava oscilačnej pílky ACCULAN AESCULAP GA 673 Zákazka s nízkou hodnotou 03.08.2017 31.07.2017
Havária ponorných čerpadiel v studni v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 28.07.2017 28.07.2017
Dobudovanie klimatizačných zariadení na Chirurgickej klinike, Neurochirurgickej klinike a I. Internej klinike v UNB Nemocnica akad.L.Dérera, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 11.08.2017 28.07.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na opravu rozvodu vodovodného potrubia teplej a studenej vody na chodbe Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 01.08.2017 27.07.2017
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky s chladiacim výkonom 2,5kW na Očnú kliniku v bloku B/7. podlažie strana C.v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislavabrtai Zákazka s nízkou hodnotou 28.07.2017 26.07.2017
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II.GPK v UNB Nemocnica Ružinov, Bratislavaa Zákazka s nízkou hodnotou 07.08.2017 26.07.2017
Objednávka - filtre KOS, popáleniny Zákazka s nízkou hodnotou 28.07.2017 25.07.2017
2x klim. jednotka na II. GPK Zákazka s nízkou hodnotou 28.07.2017 25.07.2017
Asanácia budovy UNB Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 04.08.2017 25.07.2017
Vykonanie revízií el.zariadení podľa Vyhl.č.508/2009 Z.z.,STN331500 a STN 332000-6:2007 na oddeleniach podľa prílohy. Zákazka s nízkou hodnotou 28.07.2017 24.07.2017
Dodávka a montáž ponorného čerpadla do studne v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 27.07.2017 24.07.2017
ochranné RTG oblečenie Zákazka s nízkou hodnotou 28.07.2017 21.07.2017
Elektrokoagulačný prístroj ERBOTOM ICC ERBE Zákazka s nízkou hodnotou 25.07.2017 20.07.2017
Koagulátor VIO 300D ERBE Zákazka s nízkou hodnotou 25.07.2017 20.07.2017
Motor shaver FMS TORNADO mikro REF 283512 zn. ASP Zákazka s nízkou hodnotou 25.07.2017 20.07.2017
Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu na balkónové dvere 18ks na I.Gynekologicko - pôrodnícku kliniku v nemocnici sv. Cyrila a Metoda , Antolská 11, 85107 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 26.07.2017 19.07.2017
Vysokoprietokový terapeutický systém, Prístroj na skríningové vyšetrenie sluchu Zákazka s nízkou hodnotou 24.07.2017 18.07.2017
Vysokoprietokový terapeutický systém, Prístroj na skríningové vyšetrenie sluchu Zákazka s nízkou hodnotou 24.07.2017 18.07.2017
Ultrazvukový homogenizátor Zákazka s nízkou hodnotou 24.07.2017 18.07.2017
Kompletná obnova strešného plášťa strechy - MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dérera Zákazka s nízkou hodnotou 27.07.2017 18.07.2017
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »