Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Tesnostná skúška a vyčistenie nádrže na naftu s objemom 2,5m3 v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 26.09.2017 19.09.2017
oprava kvapalinového chromatografu Zákazka s nízkou hodnotou 22.09.2017 19.09.2017
Monitor vitálnych funkcii S/5 COMPACT Zákazka s nízkou hodnotou 21.09.2017 18.09.2017
12° optika Zákazka s nízkou hodnotou 21.09.2017 18.09.2017
12° optika zn. OLYMPUS Zákazka s nízkou hodnotou 21.09.2017 18.09.2017
oprava operačného stola ALPHAMAQUET 1150 Zákazka s nízkou hodnotou 20.09.2017 18.09.2017
systém FAKO-DORC výmenou 2ks endodiatermialnych špíc Zákazka s nízkou hodnotou 20.09.2017 18.09.2017
skríner sluchu Zákazka s nízkou hodnotou 22.09.2017 14.09.2017
EKG prístroj s Zákazka s nízkou hodnotou 18.09.2017 12.09.2017
Ultrazvukový prístroj ACUSON zn. Siemens Zákazka s nízkou hodnotou 18.09.2017 12.09.2017
mobilné polohovacie kreslo pre odbery v sede Zákazka s nízkou hodnotou 13.09.2017 11.09.2017
vyšetrovacie lôžko Zákazka s nízkou hodnotou 13.09.2017 11.09.2017
oprava videoprocesora EPK-i5000 zn. PENTAX Zákazka s nízkou hodnotou 13.09.2017 11.09.2017
skladací vozík na prevoz dospelého pacienta v sede, mobilný kovový nočný stolík k lôžku Zákazka s nízkou hodnotou 13.09.2017 08.09.2017
Oprava abdominálnej sondy CA 631 výmenou Zákazka s nízkou hodnotou 12.09.2017 08.09.2017
Vŕtačka zn. AESCULAP Zákazka s nízkou hodnotou 12.09.2017 07.09.2017
Oprava RTG EIDOS 3000 Zákazka s nízkou hodnotou 08.09.2017 05.09.2017
ultrazvuk ATL HDI 1500 Zákazka s nízkou hodnotou 08.09.2017 05.09.2017
Oprava VZT zariadenia 59.01, typ BKB 31 rok výroby 1984, dodávka a montáž ventilátora s motorom vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet. Zákazka s nízkou hodnotou 07.09.2017 04.09.2017
Rozšírenie rozvodu mediciálnych plynov O2,Va,Sv a výmena lekárskych panelov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 9. poschodie izby pacientov vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 07.09.2017 04.09.2017
Oprava piestového kompresora ČKD v kompresorovej stanici typ 1SK 200B -11, rok výroby 1981 vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 07.09.2017 04.09.2017
Oprava koagulátora ERBOTM ICC300VIO ERBE Zákazka s nízkou hodnotou 07.09.2017 04.09.2017
oprava operačného stola Alphamaquet Zákazka s nízkou hodnotou 07.09.2017 04.09.2017
Oprava RTG na vyšetrenie hrudníka COMPAX Zákazka s nízkou hodnotou 03.09.2017 30.08.2017
Tabletovaná regeneračná soľ Zákazka s nízkou hodnotou 06.09.2017 28.08.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na úpravu výťahových rozvádzačov a elektroinštalácie na prednostnú jazdu lôžkových výťahov č. 4 a 5 umiestnených v budove Monoblok Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA. Zákazka s nízkou hodnotou 04.09.2017 25.08.2017
Odborná skúška a odborná obhliadka elektrického zariadenia (revízia)-Domového rozhlasu v Univerzitnej nemocnici Bratislava- Nemocnica Ružinov Zákazka s nízkou hodnotou 08.09.2017 23.08.2017
Rekonštrukciazázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike, oddelenia "C" v UNB Nemocnica Staré Mesto Zákazka s nízkou hodnotou 04.09.2017 23.08.2017
Oprava sklopnej steny RTG Optimus zn. Philips - havária Zákazka s nízkou hodnotou 25.08.2017 23.08.2017
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky s chladiacím výkonom 3,5 kW - 5,5 kW na novorodeneckú kliniku na odd. fyziol. nov., ambulanciu a mličnu kuchynku 3 ks. na očnú kliniku 3 ks ,na odelenie ARO 3 ks a na kliniku ORL 1 ks Zákazka s nízkou hodnotou 28.08.2017 22.08.2017
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »