Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Oprava operačného stola SATURN Zákazka s nízkou hodnotou 10.10.2017 06.10.2017
Laryngoskop Zákazka s nízkou hodnotou 11.10.2017 06.10.2017
oprava pôrodného lôžka Hill - Rom Affinity4 Zákazka s nízkou hodnotou 10.10.2017 06.10.2017
rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov Zákazka s nízkou hodnotou 16.10.2017 05.10.2017
dodanie a montáž, výmena dažďových vpustí s rozvodmi napájajúce dažďové vpuste v počte 6 ks,vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet,príjazdová cesta k Centrálnemu príjmu Zákazka s nízkou hodnotou 06.10.2017 03.10.2017
dodanie a montáž filtrov vZT zariadeníI.,II.,III. stupeň filtrácie vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 05.10.2017 02.10.2017
barel 50l Zákazka s nízkou hodnotou 05.10.2017 02.10.2017
Čistenie a monitoring zanesenej splaškovej kanalizácie DN 300, vyčistenie kanalizačných šácht, vonkajší rozvod areál nemocnice Ružinov vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 05.10.2017 02.10.2017
Oprava - Acculan lTi GA671 zn. Aesculap Zákazka s nízkou hodnotou 03.10.2017 29.09.2017
Oprava - Acculan GA672 zn. Aesculap Zákazka s nízkou hodnotou 03.10.2017 29.09.2017
parný sterilizátor Getinge, model HS6610EC-1 Zákazka s nízkou hodnotou 03.10.2017 29.09.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku, výmenu a likvidáciu HEPA filtrov v operačných sálach Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 04.10.2017 28.09.2017
oprava resektora WA22066A k cystoskopo zn. OLYMPUS Zákazka s nízkou hodnotou 02.10.2017 28.09.2017
monitor FM DATEX OHMEDA zn. GE Zákazka s nízkou hodnotou 02.10.2017 28.09.2017
oprava - monitor vitálnych funkcií Nellcor N5600 PLUS Zákazka s nízkou hodnotou 02.10.2017 28.09.2017
„Stavebné úpravy sociálnych zariadení - kúpeľne pre imobilných pacientov na lôžkových oddeleniach v bloku „B“/blok pre dospelých/v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda“ Zákazka s nízkou hodnotou 09.10.2017 27.09.2017
Oprava sondy k prístroju Erbokryo AE Zákazka s nízkou hodnotou 30.09.2017 27.09.2017
prístroj na vizualizáciu povrchového cievneho riečiska Zákazka s nízkou hodnotou 29.09.2017 26.09.2017
plastové nádoby s viečkom Zákazka s nízkou hodnotou 29.09.2017 26.09.2017
Oprava ENG-videonystagmografu MED4 Zákazka s nízkou hodnotou 30.09.2017 26.09.2017
Výmena DVBT systému pre príjem TV signálu v nemocnici sv. Cyrila a Metoda , Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 28.09.2017 25.09.2017
oprava dezinfekčnej myčky Decomat Zákazka s nízkou hodnotou 28.09.2017 25.09.2017
Rekonštrukcia strechybudovy Čistiarne infekčných a odpadových vôd v UNB nemocnica akad.L.Dérera - Kramáre Zákazka s nízkou hodnotou 06.10.2017 25.09.2017
Rekonštrukcia technológie ohrevu vody pre bazén na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v UNB Nemocnica akad.L.Dérera - Kramáre Zákazka s nízkou hodnotou 06.10.2017 25.09.2017
Dobudovanie klimatizačných zariadení na KFBLR, I.Internej klinike a stravovacej prevádzke Zákazka s nízkou hodnotou 06.10.2017 25.09.2017
rekonštrukcia a úprava VZT pre zákrokové sály na 4., 7. a 10 Poschodí - MONOBLOK UNB Nemocnica Ružinov Zákazka s nízkou hodnotou 06.10.2017 25.09.2017
Výmena nefunkčného plynového závasného kotla v Nemocnici Staré Mesto Zákazka s nízkou hodnotou 02.10.2017 25.09.2017
Vykonanie BTK 2ks anestéz. prístrojov Primus Zákazka s nízkou hodnotou 24.09.2017 21.09.2017
Oprava lineárnej sondy L14-5W Zákazka s nízkou hodnotou 24.09.2017 21.09.2017
Dodávka a montáž bezpečnostného systému / EZS / v ústavnej lekárni nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava v bloku F/poliklinika / Zákazka s nízkou hodnotou 26.09.2017 19.09.2017
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »