Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Sedacia zostava Zákazka s nízkou hodnotou 20.03.2017 16.03.2017
Oprava výmenníka tepla - para pre VZT Zákazka s nízkou hodnotou 17.03.2017 14.03.2017
oprava vládača k operačnému stolu AlphaMAQUET 1150 výmenou Zákazka s nízkou hodnotou 18.03.2017 14.03.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na repasáciu (výmenu) nefunkčných odvádzačov kondenzátu na rozvodoch pary v Nemocnici akad.L.Dérera, Limbová 5, BA. Zákazka s nízkou hodnotou 16.03.2017 13.03.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na opravu časti parného a kondenzného potrubia v kotolni Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 16.03.2017 13.03.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie periodickej odbornej prehliadky elektric.zariadení podľa Zákona č.124/2006 Z.z., normy STN 331500 v znení STN 332000-6 v objektoch Nemocnicce akad.L.Dérera, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 17.03.2017 13.03.2017
BTK 24ks monitorov vitálnych funkcii DATEX-OHMEDA Zákazka s nízkou hodnotou 16.03.2017 13.03.2017
Dodávka bravčových kožných krupónov Zákazka s nízkou hodnotou 15.03.2017 10.03.2017
oprava parného sterilizátora HS6610EC-1 zn.Getinge Zákazka s nízkou hodnotou 13.03.2017 10.03.2017
batéria Zákazka s nízkou hodnotou 15.03.2017 10.03.2017
Nábytok kancelária (ekonom. manag.) Zákazka s nízkou hodnotou 15.03.2017 10.03.2017
oprava parného sterilizátora HS6610Ec-1, zn. Getinge Zákazka s nízkou hodnotou 06.03.2017 10.03.2017
Výpočtová technika Zákazka s nízkou hodnotou 13.03.2017 09.03.2017
stavebné práce – výmena obkladov v izbách pacientov v Nemocnici Ružinov na 3. poschodí, strana A Zákazka s nízkou hodnotou 14.03.2017 09.03.2017
oprava konvexnej sondy 3-7MHz MEDISON výmenným spôsobom Zákazka s nízkou hodnotou 11.03.2017 08.03.2017
javor červený Zákazka s nízkou hodnotou 10.03.2017 07.03.2017
tenzinometrická váha Zákazka s nízkou hodnotou 10.03.2017 07.03.2017
vozík na stravu a vozík na prádlo Zákazka s nízkou hodnotou 10.03.2017 07.03.2017
Vypracovanie cenovej ponuk na dodávku, výmenu a nastavenie prírubového redukčného ventilu pary s priamou reguláciou pre kúrenie priestorov kuchyne Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 10.03.2017 07.03.2017
Presťahovanie ambulancií a kancelárií v rámci areálu nemocnice ŠGN Podunajské Biskupice . Zákazka s nízkou hodnotou 13.03.2017 07.03.2017
oprava kolonoskopu CF-Q180AL Olympus Zákazka s nízkou hodnotou 10.03.2017 07.03.2017
oprava koagulátora VIO 200D ERBE Zákazka s nízkou hodnotou 09.03.2017 06.03.2017
fixácia pacienta ( Psychiatria ) Zákazka s nízkou hodnotou 09.03.2017 06.03.2017
zámočnícky materiál Zákazka s nízkou hodnotou 10.03.2017 06.03.2017
skrinka na dokumenty Zákazka s nízkou hodnotou 09.03.2017 06.03.2017
oprava koagulátora Force Triad+Ligasure Valleylab Zákazka s nízkou hodnotou 06.03.2017 03.03.2017
kancelárske potreby Zákazka s nízkou hodnotou 09.03.2017 03.03.2017
Čerpadlo Zákazka s nízkou hodnotou 07.03.2017 03.03.2017
Školenie vodičov z povolania a vodičov referentov Zákazka s nízkou hodnotou 07.03.2017 02.03.2017
oprava ultrazvukového prístroja ATL HDI 1500 Zákazka s nízkou hodnotou 04.03.2017 01.03.2017