Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
oprava svetelného zdroja xenon 300W Olympus Zákazka s nízkou hodnotou 21.05.2017 18.05.2017
oprava OCT CIRRUS HD 4000 Zákazka s nízkou hodnotou 23.05.2017 18.05.2017
Nemocnica Ružinov - OP a OS elektro + bleskozvody Zákazka s nízkou hodnotou 23.05.2017 17.05.2017
Dodávka a montáž chladiaceho boxu pre lekáreň Nemocnice Staré Mesto Zákazka s nízkou hodnotou 23.05.2017 16.05.2017
oprava pracovnej časti 8657.204 resektoskopu 25,5 CH Zákazka s nízkou hodnotou 18.05.2017 15.05.2017
pravidelná prehliadka CT Somatom Definition AS Plus Siemens Zákazka s nízkou hodnotou 15.05.2017 12.05.2017
Zabezpečenie zverejnenia pracovných ponúk Zákazka s nízkou hodnotou 12.05.2017 10.05.2017
vykonanie pravidelnej prevádzkovej skúšky, vnútornej skúšky a tlakovej skúšky VTZ tlakových Zákazka s nízkou hodnotou 12.05.2017 10.05.2017
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 85107 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 15.05.2017 09.05.2017
podlahárske práce, D+M podlahoivej krytiny - hematolog. amb. Zákazka s nízkou hodnotou 12.05.2017 09.05.2017
D+M signalizácie poklesu tlaku med. plynov KAIM Zákazka s nízkou hodnotou 12.05.2017 09.05.2017
D+M filtrov VZT zariadení (KOS) Zákazka s nízkou hodnotou 12.05.2017 09.05.2017
oprava operačného stola ALPHAMAQUET 1150 Zákazka s nízkou hodnotou 11.05.2017 09.05.2017
Nábytok-kožné Zákazka s nízkou hodnotou 18.05.2017 05.05.2017
overenie tlakomerových modulov v monitoroch vit. funkcií 65ks Zákazka s nízkou hodnotou 08.05.2017 05.05.2017
oprava tomografu SOMATOM Definicion Zákazka s nízkou hodnotou 08.05.2017 05.05.2017
oprava Chromatografu Zákazka s nízkou hodnotou 09.05.2017 05.05.2017
EKG holter Zákazka s nízkou hodnotou 10.05.2017 04.05.2017
letné pneumatiky Zákazka s nízkou hodnotou 10.05.2017 04.05.2017
sieť na posteľ Zákazka s nízkou hodnotou 10.05.2017 04.05.2017
Odstránenie havarijného stavu UPS a dieselagregátu DA - 1,2 Zákazka s nízkou hodnotou 10.05.2017 04.05.2017
oprava RFG prístroja MP50 CHIRAKTIS - havária Zákazka s nízkou hodnotou 05.05.2017 04.05.2017
Pokosenie trávy s odvozom na skládku 3x v areáli nemocnice sv. Cyrila a Metoda , Antolská 11, 851 07 Bratislavae Zákazka s nízkou hodnotou 04.05.2017 27.04.2017
Oprava USG HDI zn. ATL Zákazka s nízkou hodnotou 03.05.2017 27.04.2017
Oprava, zálohovanie dát a celková BTK na USG SonoWand s neuronavigáciou Zákazka s nízkou hodnotou 02.05.2017 26.04.2017
Rekonštrukcia s vykonaním stavebných úprav na KAIM I (ARO) Zákazka s nízkou hodnotou 28.04.2017 25.04.2017
Rekonštrukcia elektro inštalácie na KAIM I (ARO) Zákazka s nízkou hodnotou 28.04.2017 25.04.2017
rekonštrukcia rozvodov ZTI k dialyzačným prístrojom KAIM I (ARO) Zákazka s nízkou hodnotou 28.04.2017 25.04.2017
Rekonštrukcia podhľadov KAIM I (ARO) Zákazka s nízkou hodnotou 28.04.2017 25.04.2017
vykoananie skúšky dlhodobej stability röntgenového žiarenia pre 15 ks rtg prístrojov Zákazka s nízkou hodnotou 24.04.2017 21.04.2017