Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Rekonštrukcia s vykonaním stavebných úprav na KAIM I (ARO) Zákazka s nízkou hodnotou 28.04.2017 25.04.2017
Rekonštrukcia elektro inštalácie na KAIM I (ARO) Zákazka s nízkou hodnotou 28.04.2017 25.04.2017
rekonštrukcia rozvodov ZTI k dialyzačným prístrojom KAIM I (ARO) Zákazka s nízkou hodnotou 28.04.2017 25.04.2017
Rekonštrukcia podhľadov KAIM I (ARO) Zákazka s nízkou hodnotou 28.04.2017 25.04.2017
vykoananie skúšky dlhodobej stability röntgenového žiarenia pre 15 ks rtg prístrojov Zákazka s nízkou hodnotou 24.04.2017 21.04.2017
Prieskum trhu - horák č. 1, Nemocnica Ružinov Zákazka s nízkou hodnotou 24.04.2017 19.04.2017
oprava LSP optiky Rudolf EU 140-030, 30° Zákazka s nízkou hodnotou 22.04.2017 19.04.2017
D+M , výmena riadiacej jednotky pre riadenie ÚK Zákazka s nízkou hodnotou 21.04.2017 18.04.2017
Dodanie a montáž filtrov VZT zariadení Zákazka s nízkou hodnotou 21.04.2017 18.04.2017
odvádzač kondenzátu prírubový plavákový Zákazka s nízkou hodnotou 19.04.2017 12.04.2017
jedálenský podnos, Zákazka s nízkou hodnotou 20.04.2017 12.04.2017
stojanková váha s výškomerom pre pacientov Zákazka s nízkou hodnotou 20.04.2017 12.04.2017
oprava videogastroskopu EG-2985K Pentax Zákazka s nízkou hodnotou 15.04.2017 12.04.2017
oprava videogastroskopu EG-2990i Pentax Zákazka s nízkou hodnotou 15.04.2017 12.04.2017
Oprava výťahových strojov typ S5, 2ks v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Podlimitná zákazka 18.04.2017 10.04.2017
prieskum trhu - elektrostaticky vodivá podlaha - Interná ambulancia Poliklinika 1. poschodie Zákazka s nízkou hodnotou 12.04.2017 07.04.2017
pravidelná prehliadka CT Somatom Definition AS Plus Siemens Zákazka s nízkou hodnotou 09.04.2017 06.04.2017
opraa Ultrazvuk HD7 Philips Zákazka s nízkou hodnotou 07.04.2017 05.04.2017
oprava operačnej lampy stativ. Heraeus Zákazka s nízkou hodnotou 07.04.2017 05.04.2017
Zabezpečenie zverejnenia pracovnej ponuky – inzercia v periodickej zdravotníckej tlači Zákazka s nízkou hodnotou 07.04.2017 04.04.2017
VZT fitre OP 15,16 - nemocnica Ružinov Zákazka s nízkou hodnotou 07.04.2017 04.04.2017
Rekonštrukcia priestorov KAIM na 2B pre JIS NCHK Zákazka s nízkou hodnotou 03.04.2017 30.03.2017
Oprava strechy budovy Ubytovne Zákazka s nízkou hodnotou 29.03.2017 30.03.2017
Nábytok kancelária (ekonom. manag.) Zákazka s nízkou hodnotou 04.04.2017 30.03.2017
odstránenie závad po BTK nakotizačných prístrojov Zákazka s nízkou hodnotou 03.03.2017 28.03.2017
Nemocnica Ružinov Zákazka s nízkou hodnotou 30.03.2017 28.03.2017
vykonanie skúšky dlhodobej stability 9ks RTG prístrojov Zákazka s nízkou hodnotou 30.03.2017 28.03.2017
Zábrany proti holubom 9A, 9B Zákazka s nízkou hodnotou 30.03.2017 27.03.2017
oprava servoventilátora pre umelú pľúcnu ventiláciu RAPHAEL Hamilton Zákazka s nízkou hodnotou 29.03.2017 27.03.2017
oprava RTG pojazdný - Senoskop D6 - zn.GE Havária Zákazka s nízkou hodnotou 25.03.2017 24.03.2017