Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Nábytkové vybavenie oddelenia výdaja liekov pre verejnosť v Univerzitnej nemocnici Bratislava na pracovisku Nemocnice sv. Cyrila a Metoda Zákazka s nízkou hodnotou 15.12.2017 05.12.2017
oprava videokolonoskopu EC-3890Li zn.Pentax Zákazka s nízkou hodnotou 07.12.2017 04.12.2017
oprava endosonografického endosonografu FUJINON Zákazka s nízkou hodnotou 07.12.2017 04.12.2017
biovak Zákazka s nízkou hodnotou 07.12.2017 04.12.2017
kojenecká váha Zákazka s nízkou hodnotou 06.12.2017 04.12.2017
Videogastroskop - Gastrofibroskop GIF-Q165 zn. Olympus Zákazka s nízkou hodnotou 28.11.2017 04.12.2017
oprava RTG - stôl vyšetrovací COMPAX GE Zákazka s nízkou hodnotou 01.12.2017 30.11.2017
Bezpečnostno-technická kontrola ohrevov pacientov WarmTouch5900 Nellcor Zákazka s nízkou hodnotou 06.12.2017 30.11.2017
Oprava intubačného bronchoskopu K.STORZ Zákazka s nízkou hodnotou 04.12.2017 29.11.2017
„Osadenie repasovaného parného kotla v kotolni UNB Nemocnica Ružinov“ Zákazka s nízkou hodnotou 08.12.2017 29.11.2017
BTK anestetických prístrojov Anemat, Venar, Elvent zn. Chirana - 17 ks Zákazka s nízkou hodnotou 01.12.2017 28.11.2017
Oprava – SPIROMETER MASTERSCREEN zn. JAEGER Zákazka s nízkou hodnotou 01.12.2017 28.11.2017
oprava kompresora k servoventilátoru RAPHAEL Zákazka s nízkou hodnotou 01.12.2017 28.11.2017
RTG prístroj UROSKOP OMNIA MAX zn. Siemens Zákazka s nízkou hodnotou 01.12.2017 28.11.2017
kabel na skiagraf dig.s vertigrafom na prístroji RTG DIRA TL 3000 Zákazka s nízkou hodnotou 01.12.2017 28.11.2017
pravidelná prehliadka CT Somatom Definition AS zn.Siemens Zákazka s nízkou hodnotou 30.11.2017 27.11.2017
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie toalety pre imobilných na oddelení magnetickej rezonancie -1NP v Geriatrickej klinike v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 01.12.2017 27.11.2017
Rozšírenie rozvodu a oprava,dodanie a montáž signalizácačného zariadenie sestra pacient,typ Codaco HCC 07.02 na Gynekologicko-pôrodníckej klinike izba pacientov, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 30.11.2017 27.11.2017
Rekonštrukcia a dobudovanie JIS na novorodeneckom oddelení 9NP a rekonštrukcia kúpeľni pre novorodencov s kojeneckými vaničkami na 9NP a 8NP v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 01.12.2017 27.11.2017
aktualizačná odborná príprava a opakované školenie zamestnancov Referátu tepelného hospodárstva a vykurovania UNB Zákazka s nízkou hodnotou 30.11.2017 24.11.2017
Dodávka a montáž tlakových kompresorov Zákazka s nízkou hodnotou 05.12.2017 23.11.2017
Výmena kanalizačného potrubia v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 30.11.2017 23.11.2017
Demontáž RTG prístroja Zákazka s nízkou hodnotou 26.11.2017 23.11.2017
výkup odpadu zo železa Zákazka s nízkou hodnotou 27.11.2017 22.11.2017
Zabezpečenie zverejnenia max. 40 pracovných ponúk (inzerátov) zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovných pozícií v elektronickej podobe Zákazka s nízkou hodnotou 27.11.2017 22.11.2017
Dodávka a montáž 1 ks vchodových oceľových dvojkrídlových dverí do objektu kuchyne UNB, Nemocnica Ružinov Zákazka s nízkou hodnotou 06.12.2017 22.11.2017
Stavebná úprava prístupu nástenných požiarnych vodovodov Zákazka s nízkou hodnotou 01.12.2017 21.11.2017
Odborná prehliadka medicinálnych plynov Zákazka s nízkou hodnotou 08.12.2017 21.11.2017
Odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 30.11.2017 21.11.2017
Pravidelné opakované školenie zamestnancov UNB vo výškach a nad voľnou hĺbkou Zákazka s nízkou hodnotou 23.11.2017 20.11.2017
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »