SM-4/2/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: STAVBAK s.r.o.
 • IČO: 47421843
 • Adresa:Humenské nám.8, 851 07 Bratislava
 • Celková suma:12 361,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: SM-4/2/18
 • Predmet: Montáž svietidiel, doplnkov zdravotníckeho charakteru a výmena PVC krytin
 • Opis predmetu zákazky:D+M svietidiel, zdravotníckych doplnkov a PVC podlahovej krytiny v sociálnom zariadení I.internej kliniky odd.C
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: info: pavol.paskevic@sm.unb.sk, tel.č. 0915752831, obhliadka po dohovore
 • Dátum zverejnenia:16.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:21.02.2018
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť