Rekonštrukcia RTG sály v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava

  • Skupina: Vyhlásenie súťaže
  • Poznámka: Výzva č. R3-3/075/2017 je k nahliadnutiu v systéme JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com.

  • Dátum: 06.07.2017
  • Príloha: