R5-2.1/118/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Time & Data s.r.o.
 • IČO: 44862831
 • Adresa:Veľké Stankovce 817, 91311 Trenčianske Stankovce, Slovenská republika
 • Celková suma:12 087,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/118/2022
 • Predmet: Dodanie a montáž turniketu - Hlavný vstup budova Riaditeľstva
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vybavenie priestorov hlavného vchodu do budovy komponentmi prístupového systému. Požaduje sa kompletný, funkčný celok s montážou a napojením na elektroinštalačný rozvod budovy.
  https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25347/summary
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť