R5-2.1/107/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/107/2022
 • Predmet: Spinálny shaver POWERDRIVE AS1
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je obstaranie Spinálneho shavera POWERDRIVE AS1 s príslušenstvom (výrobca Richard Wolf). Bližšia špecifikácia v Prílohe č. 3 Cenová tabuľka a opis predmetu zákazky.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30128/summary
 • Dátum zverejnenia:17.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť