R5-2.1/102/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/102/2022
 • Predmet: Zubolekárska zostava najvyššej triedy, 1 ks
 • Opis predmetu zákazky:Zubolekárska (stomatologická) súprava so samostatným filtračným a odsávacím systémom
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25369/summary
 • Dátum zverejnenia:09.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť