R5-2.1/093/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/093/2022
 • Predmet: Elektrokauterizačné zariadenie pre chirurgiu bázy lebky, 1 ks
 • Opis predmetu zákazky:Elektrokauterizačné zariadenie pre chirurgiu bázy lebky, 1 ks, v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk, následná inštalácia, oživenie a spustenie do prevádzky, vrátane poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a vrátane poskytovania služieb záručného servisu. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vrátane ostatných služieb súvisiacich s dodávkou.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/22406/summary
 • Dátum zverejnenia:23.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť