R5-2.1/063/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/063/2022
 • Predmet: Vírivé vane na masáž končatín
 • Opis predmetu zákazky:Vodoliečebné prístroje na vodoliečbu pre zabezpečovanie kvalitnej rehabilitačnej starostlivosti. Vírivé vane určené na masáž horných a dolných končatín. https://josephine.proebiz.com/sk/tender/28026/summary
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť