R3-3/148/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Stavbak, s.r.o.
 • IČO: 47 421 843
 • Adresa:Humrenské námestie 8, Bratislava 851 04
 • Celková suma:22 546,85 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R3-3/148/2017
 • Predmet: Rekonštrukciazázemia a sociálnych zariadení na I. Internej klinike, oddelenia "C" v UNB Nemocnica Staré Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Rekonštrukcia zázemia sociálnych zariadení na I. Internej klinike , oddelenia „C“, V UNB Nemocnica Staré mesto , vrátane dodania do miesta plnenia, vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky, schválenia k používaniu, východiskovej revíznej správy, poučenia a zaškolenia obsluhy a likvidácie odpadu, ako aj vykonania všetkých činností súvisiacich s odovzdaním diela k riadnemu užívaniu.

  Ide o realizáciu rekonštrukčných prác:
  - vytvorenie nového komunikačného priestoru pre pohyb vozíkov a postelí,
  - obnova sociálnych zariadení – vybudovaním nového WC pre ďalšieho imobilného pacienta,
  - vybudovanie 2 samostatných sprchových miestnosti,
  - vybudovanie novej sanitárnej miestnosti,
  - demontáž starej a realizácia novej elektroinštalácie.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariade... 23.08.2017 doc - 352 kB
Rekonštrukcia zázemia a sociálnych zariade... 17.10.2017 bmp - 1.28 MB
Tlačiť