R1-7/150/2021

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: NABIMEX, s.r.o.
 • IČO: 36022331
 • Adresa:Borovianska 2488/37, 96001, Zvolen
 • Celková suma:21 840,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-7/150/2021
 • Predmet: Čalúnené váľandy
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodávka čalúnených váľand do miesta plnenia.
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14640/summary
 • Dátum zverejnenia:10.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť