R1-4.2/71/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: BE-SOFT a.s.
 • IČO: 361 91 337
 • Adresa:Krakovská 23, 04011 Košice
 • Celková suma:1 198,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-4.2/71/20
 • Predmet: Výzva
 • Opis predmetu zákazky:
  Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky za účelom vykonania opakovaného a aktualizačného školenia pre zamestnancov Univerzitnej nemocnice Bratislava na samotatnú obsluhu jednotlivých tlakových zariadení Ab, Bb v zmysle vyhlášky MPVSR č. 508/2009 Z.z., vyhl. 435/2012 Z.z. a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a pravidelné oboznamovacie a aktualizačné preškolenie za účelom samostatnej obsluhy kotlov III., IV., V., triedy ,skupiny Ah, Bf.

  1.) obsluha vyhradených tlakových zariadení- tlakové nádoby stabilné sk. Ab, Bb
  Referát tepelného hospodárstva.
  Oboznamovacie školenie (opakované)- 31 Aktualizačné (základné)-1x

  2.) samostatná obsluha parných , kvapalinových a teplovodných kotlov III., IV., V. skupiny Ah, Bf. Referát tepelného hospodárstva.
  Oboznamovacie školenie (opakované)- 40x, Aktualizačné (základné)-1x

  3.) obsluha vyhradených tlakových zariadení- nádoby sk. A, B slúžiace na dopravu technických plynov, obsluhu plynového zariadenia slúžiaceho na zásobovanie a dopravu medicinálnych plynov. Oddelenie servisu a opráv zdravotechniky.
  Oboznamovacie školenie (opakované)- 10x
  Školenie na obsluhu vyhradených tlakových zariadení a samostatnú obsluhu kotlov III., IV.,V. triedy bude absolvovať spolu 83 zamestnancov UNB.
  Uvedené školenia žiadame vykonať v priestoroch UNB a v termínoch podľa dohody.


 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:04.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 04.02.2020 doc - 47.5 kB
Tlačiť