R1-4.2/257/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MIPEL, spol. s.r.o.
 • IČO: 31339077
 • Adresa:Prievoyská 1, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:464,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-4.2/257/18
 • Predmet: školenie elektrotechnikov
 • Opis predmetu zákazky:Predmet zákazky: Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky za periodické oboznamovanie školenie elektrotechnikov - zamestnancov UN Bratislava na práce na elektrických zariadeniach v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 21, 22, § 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.


  Školenie bude absolvovať cca 32 zamestnancov a žiadame ho vykonať v priestoroch UNB v troch termínoch podľa dohody .

  CPV kód : 80511000-9 / školenie pracovníkov/

  Predpokladaná hodnota zákazky - Neprekročiteľný finančný limit: max 999,00€ bez DPH.

 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:04.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
výzva na predloženie ponuky 04.10.2018 doc - 45 kB
Tlačiť