R1-4/1132/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovweld Zváračská škola, s.r.o.
 • IČO: 35917334
 • Adresa:Mandľová 1324/30, 90042 Dunajská Lužná prevádzka : Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
 • Celková suma:1 158,10 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-4/1132/18
 • Predmet: Základné a opakované školenie z bezpečnostných ustanovení zvárania
 • Opis predmetu zákazky:Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky za účelom vykonania základného školenia vrátane vystavenia preukazov pre 2 zamestnancov UNB z bezpečnostných ustanovení zvárania a opakovaného /periodického/ preškolenia a preskúšania z bezpečnostných ustanovení zvárania za účelom predĺženia platnosti preukazov pre 28 zamestnancov UNB v zmysle STN 05 0705, STN 050601, STN 05 00610, STN 05 630 na Z-G1 zváranie plameňom a Z-E1 zváranie elektrickým oblúkom:

  Základné školenie + vystavenie preukazov pre 2 zamestnancov
  zváranie plameňom a zváranie elektrickým oblúkom
  Opakované /periodické / preškolenie a preskúšanie pre 28 zamestnancov
  zváranie plameňom a zváranie elektrickým oblúkom

  Základné a opakované/ periodického/školenie pre 30 zamestnancov UNB žiadame podľa možnosti vykonať v priestoroch UN Bratislava a termínoch podľa dohody v jarnom termíne 2018.

  CPV kód : 80511000-9 / školenie pracovníkov/


  Predpokladaná hodnota zákazky - Neprekročiteľný finančný limit: max 999,00€ bez DPH.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:19.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
výzva na predloženie ponuky 19.04.2018 doc - 47 kB
Tlačiť