R1-4/1107/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Beztech s.r.o.
 • IČO: 35856793
 • Adresa:900 42 Miloslavov 1273
 • Celková suma:54,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-4/1107/18
 • Predmet: opakované oboznamovacie školenie na pojazdné sklopné lešenie
 • Opis predmetu zákazky: Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky za účelom vykonania opakovaného oboznamovacieho školenia a zároveň vystavenia preukazu na pojazdné sklopné lešenie.
  Základné a opakovanie oboznamovacie školenie pre zamestnancov Referátu údržby UNB žiadame vykonať v priestoroch UN Bratislava.

  opakovanie oboznamovacie 3 zamestnanci

  CPV kód : 80511000-9 / školenie pracovníkov/


  Predpokladaná hodnota zákazky - Neprekročiteľný finančný limit: max 999,00€ bez DPH.

 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
výzva na predloženie ponuky 18.04.2018 doc - 45.5 kB
Tlačiť