R1-10.4/63/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-10.4/63/2018
 • Predmet: Protipožiarne dvere Predmetom zákazky je dodávka 1 ks nových protipožiarnych dverí so zárubňou, kovaním a vyžadovaným príslušenstvom, vrátane inštalácie v určených priestoroch verejného obstarávateľa.
 • Opis predmetu zákazky:Podmienkou dodávky je inštalácia – montáž dverí a zárubne, demontáž stávajúcich dverí a zárubne, osadenie a montáž nových dverí a zárubne, vykonávanie súvisiacich nevyhnutných stavebných úprav vrátane vysprávok (bez maľovky) v podmienkach neobmedzenej prevádzky zdravotníckeho zariadenia verejného obstarávateľa, v rámci ktorého sa stavebné práce budú vykonávať, s minimalizáciou rušivých vplyvov a obmedzení, ako sú prašnosť, hlučnosť a pod. a za prísnych bezpečnostných opatrení.
  Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, odvoz a likvidácia stavebného odpadu, starých dverí a zárubne a vyčistenie staveniska.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: text výzvy - viď.Príloha.
 • Dátum zverejnenia:08.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Protipožiarne dvere Predmetom zákazky je d... 08.10.2018 doc - 82.5 kB
Tlačiť