PT/doprava/012301

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Drutechna, autodružstvo, Bratislava
 • IČO: 00167436
 • Adresa:Trenčianska 57, 825 10, Bratislava
 • Celková suma:580,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/012301
 • Predmet: oprava Dácia Logan BL 542 ME
 • Opis predmetu zákazky:Výmena spojky na vozidle Dácia Logan BL 542 ME, VIN: UU14SDE3354470902, 163 566 KM.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ponuky posielajte na email: tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.01.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.01.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť