PT/doprava/012201

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Auto Ideal s.r.o.
 • IČO: 35845295
 • Adresa:Vajnorská 97/A 831 04 Bratislava
 • Celková suma:200,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/012201
 • Predmet: cenová ponuka na opravu
 • Opis predmetu zákazky:žiadam o cenovú ponuku na výmenu Lambda sondy na vozidle Dácia Logan SD/4SDM3/4SDM35 rok výroby 2017
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku prosím zasielať na mail: tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:11.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť