PT9/ZT2/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenská legálna metrológia, n.o.
 • IČO: 37954521
 • Adresa:Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:2 721,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT9/ZT2/19
 • Predmet: overenie teploty a tlaku v monitoroch vitálnych funkcií v počte 54 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica, Kramáre a Nemocnica Petržalka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: iveta.hanajikova@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:31.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť