PT93/ZT2/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav radiačnej ochrany s.r.o.
 • IČO: 36348279
 • Adresa:Staničná 1062/24, Trenčín
 • Celková suma:2 600,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT93/ZT2/18
 • Predmet: vypracovanie dokumentácie na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia pre 17 ks RTG prístrojov
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:27.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť