PT83/ZT3/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: CMI spol. s.r.o.
 • IČO: 35733853
 • Adresa:Na Slavíne 3 811 06 Bratislava
 • Celková suma:4 833,59 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT83/ZT3/2022
 • Predmet: Lampa štrbinová BQ900 Haag Streit Inventárne číslo: 3I02971.01 Sériové (výrobné číslo): 10980
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – vydraté ložisko na posuvnom joystiku - vŕzga
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT83/ZT3/2022, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:21.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť