PT74/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ZOLS s. r. o.
 • IČO: 31420427
 • Adresa:Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
 • Celková suma:1 335,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT74/ZT1/2022
 • Predmet: oprava - operačné svietidlá STARLED 3NX zn. ACEM (časť svietidla nesvieti)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
  kontakt: 02/48234244
 • Dátum zverejnenia:22.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť