PT69/ZT3/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Life technologies s.r.o.
 • IČO: 45341931
 • Adresa:Laurinská 18, 811 01 Bratislava
 • Celková suma:2 551,50 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT69/ZT3/2022
 • Predmet: Oprava - Cycler Simpliamp Thermal, Inventárne číslo: 3I06108, Sériové (výrobné číslo): 228009919 Oprava – nereaguje dotykový displej
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda - Národný register darcov kostnej drene
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
  kontakt: 02/48234244
 • Dátum zverejnenia:11.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť