PT67/ZT2/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Bio-Chrom, s.r.o.
 • IČO: 35698462
 • Adresa:Mýtna 5, 811 07 Bratislava
 • Celková suma:14 770,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT67/ZT2/18
 • Predmet: oprava prístroja VIDEONYSTAGMOGRAF s prísluš. - nefunkčný riadiaci počítač
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Bc. Elena Winklerová, winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:13.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť