PT67/ZT1/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: DISPOMED, s.r.o.
 • IČO: 31684432
 • Adresa:Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice
 • Celková suma:2 870,64 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT67/ZT1/18
 • Predmet: oprava prístroja - Phaco rúčka PENTASYS
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov, Ružinovská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Bc. Winklerová Elena, winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:26.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť