PT59/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ján Hornáček JAEGER
 • IČO: 14006162
 • Adresa:Sabinovská 5, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:1 596,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT59/ZT1/2022
 • Predmet: Spirometer Master Sreen PFT zn. JAEGER Vyaire, výrobné číslo: 670039-172500
 • Opis predmetu zákazky:oprava - chyba softwaru, nefunkčný disk a
  BTK - bronchokonstrikčné testy
  Nemocnica Ružinov , odd. Funkčnej diagnostiky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: kontakt: Winklerova Elena 02/48234244
  winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:16.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť