PT58/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ján Hornáček JAEGER
 • IČO: 14006162
 • Adresa:Sabinovská 5, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:2 952,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT58/ZT1/2022
 • Predmet: Prístroj Diffusion firmy JAEGER Vyaire, výr. č. 693053
 • Opis predmetu zákazky:oprava - prefukuje plyn, fučí ventil a
  BTK + bronchokonstrikčné testy
  Umiestnenie prístroja: Nemocnica Ružinov odd. Funkčnej diagnostiky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: kontakt: winklerova @unb.sk
  02/48234244
 • Dátum zverejnenia:16.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť