PT58/ZT1/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT58/ZT1/20
 • Predmet: oprava prístroja - vŕtacia jednotka Medtronic Legend (nefunguje konzola)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov - KOS
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:03.07.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.07.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť