PT56/ZT3/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.
 • IČO: 45633771
 • Adresa:Komenského 19, 036 01 Martin
 • Celková suma:3 852,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT56/ZT3/20
 • Predmet: zabezpečenie skúšok dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa zákona č. 87/2018 z.z. v počte 13 ks RTG prístrojov
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť