PT53/ZT4/2021

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Marián Hammel s.r.o
 • IČO: 47773600
 • Adresa:Hody 1246, 924 01 Galanta
 • Celková suma:2 450,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT53/ZT4/2021
 • Predmet: RTG prístroj, sklopná stena zn. Siemens SIRESKOP 5
 • Opis predmetu zákazky:demontáž a ekologická likvidácia prístroja
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Je potrebné priloženie dokladu o ekologickej likvidácii
  Prístroj sa nachádza Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Mickiewiczova , Pavilón CH, 1. posch. Interné oddelenie- samostatná rádiologická vyšetrovňa
 • Dátum zverejnenia:12.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť