PT52/ZT2/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sanova Pharma GMBh
 • IČO: ATU14199605
 • Adresa:Haidelstrasse 4,1110 Wien
 • Celková suma:2 033,21 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT52/ZT2/20
 • Predmet: BTK - Injektor kontrastných látok CT Ulrich Motion
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:23.07.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.07.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť