PT4/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Bohuš Chromiak - SAFIM
 • IČO: 30727880
 • Adresa:Teplická 27/100, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:2 595,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT4/ZT1/2023
 • Predmet: Predmet zákazky Destilátor DE60 zn. Chirana Inventárne číslo: 1I05129 , 1I05131 Výrobné číslo: bez Opis zákazky Oprava – odkalenie destilačných prístrojov 2 ks Druh zákazky Služba CPV 50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
 • Opis predmetu zákazky:oprava - odkalenie 2 ks destilačných prístrojov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku žiadame zaslať
  elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt : 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT4/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:16.01.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.01.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť