PT4/INV/1.18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT4/INV/1.18
 • Predmet: ohrievač mliečnych dávok
 • Opis predmetu zákazky:vid priloha
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
ohrievač mliečnych dávok 02.02.2018 docx - 395.72 kB
ohrievač mliečnych dávok 02.02.2018
Tlačiť