PT49/ZT4/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SEQme s.r.o.
 • IČO: 24312819
 • Adresa:Dlouhá 176, 263 01 Dobříš, CZ
 • Celková suma:7 338,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT49/ZT4/18
 • Predmet: oprava prístroja - geneticky analyzátor ABI 3100 Avant
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Mickiewiczova, Staré Mesto, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Bc. Elena Winklerova, winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:21.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť