PT48/ZT3/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TRIGON PLUS s.r.o.
 • IČO: 31340954
 • Adresa:Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:1 692,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT48/ZT3/20
 • Predmet: oprava Inkubátor HERAcell 150
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť