PT46/ZT3/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
 • IČO: 25065939
 • Adresa:Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4, CZ
 • Celková suma:1 578,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT46/ZT3/18
 • Predmet: validácia, oprava prístroja - laminárny sterilný box Air
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:27.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť