PT45/ZT3/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: General Electric International s.r.o.
 • IČO: 35705795
 • Adresa:Prievozská 9,821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 610,94 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT45/ZT3/18
 • Predmet: oprava prístroja - RTG C rameno Brivo 785
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Bc.Elena Winklerová, winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:25.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť