PT43/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKONA COR s.r.o.
 • IČO: 047387601
 • Adresa:Hranická 225, 753 61 Hranice IV - Drahotuše, CZ
 • Celková suma:1 372,14 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT43/ZT3/2023
 • Predmet: Monitory CONTEC CMS 7000 v počte16 ks
 • Opis predmetu zákazky:BTK a oprava monitorov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT43/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:14.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Monitory CONTEC CMS 7000 v počte16 ks 14.03.2023 doc - 82.5 kB
Tlačiť