PT40/ZT3/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenská legálna metrológia, n.o.
 • IČO: 37954521
 • Adresa:Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:4 032,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT40/ZT3/19
 • Predmet: overenie neinvazívnych tlakomerových modulov a elektronickych teplomerov v monitoroch vitálnych funkcií v počte 80 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava, ARO, JIS
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť