PT37/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sanova Pharma GMBh
 • IČO: ATU14199605
 • Adresa:Heidelstrasse4, 1110Vienna, AT
 • Celková suma:2 813,53 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT37/ZT2/2022
 • Predmet: Injektor kontrastných látok CT Ulrich Motion 1. Inventárne číslo: 2I09373 Sériové (výrobné číslo): CTM1721605; 2. Inventárne číslo: 2I09372 Sériové (výrobné číslo): CMT1721604 BTK a údržba 2 ks Injektor kontrastných látok
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
  02/59542707
 • Dátum zverejnenia:15.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť